จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์16
  อาทิตย์21
  จันทร์36
  อังคาร412
  พุธ54
  พฤหัสบดี66
  ศุกร์76
  เสาร์83
  อาทิตย์98
  จันทร์108
  อังคาร1110
  พุธ122
  พฤหัสบดี136
  ศุกร์143
  เสาร์153
  อาทิตย์165
  จันทร์172
  อังคาร183
  พุธ195
  พฤหัสบดี203
  ศุกร์213
  เสาร์223
  อาทิตย์231
  จันทร์242
  อังคาร2510
  พุธ269
  พฤหัสบดี274
  ศุกร์283
  เสาร์293
  อาทิตย์301
  จันทร์317
รวม 148