จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร118
  พุธ215
  พฤหัสบดี313
  ศุกร์413
  เสาร์516
  อาทิตย์68
  จันทร์717
  อังคาร84
  พุธ915
  พฤหัสบดี108
  ศุกร์119
  เสาร์1212
  อาทิตย์139
  จันทร์146
  อังคาร158
  พุธ1616
  พฤหัสบดี174
  ศุกร์182
  เสาร์199
  อาทิตย์202
  จันทร์214
  อังคาร225
  พุธ238
  พฤหัสบดี247
  ศุกร์259
  เสาร์264
  อาทิตย์276
  จันทร์2810
  อังคาร2911
  พุธ3010
  พฤหัสบดี3112
รวม 290