จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์264
  จันทร์193
  พุธ213
  จันทร์122
  เสาร์171
  พฤหัสบดี221
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
  พฤหัสบดี11
  พฤหัสบดี81
รวม 18