จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร540
  จันทร์2517
  จันทร์1114
  จันทร์413
  อาทิตย์1011
  พุธ1311
  อังคาร129
  ศุกร์159
  พุธ69
  อาทิตย์38
  อาทิตย์248
  เสาร์237
  อังคาร267
  พฤหัสบดี146
  ศุกร์226
  พฤหัสบดี76
  ศุกร์15
  พฤหัสบดี284
  เสาร์163
  ศุกร์83
  เสาร์22
  พฤหัสบดี212
  อังคาร192
  ศุกร์291
  เสาร์301
  อาทิตย์171
  จันทร์181
รวม 206