จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์15
  เสาร์22
  อาทิตย์38
  จันทร์413
  อังคาร540
  พุธ69
  พฤหัสบดี76
  ศุกร์83
  อาทิตย์1011
  จันทร์1114
  อังคาร129
  พุธ1311
  พฤหัสบดี146
  ศุกร์159
  เสาร์163
  อาทิตย์171
  จันทร์181
  อังคาร192
  พฤหัสบดี212
  ศุกร์226
  เสาร์237
  อาทิตย์248
  จันทร์2517
  อังคาร267
  พฤหัสบดี284
  ศุกร์291
  เสาร์301
รวม 206