จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์17
  อาทิตย์23
  จันทร์36
  อังคาร42
  พุธ57
  พฤหัสบดี66
  ศุกร์77
  เสาร์85
  อาทิตย์91
  จันทร์104
  อังคาร1117
  พุธ1211
  พฤหัสบดี1319
  ศุกร์148
  เสาร์1525
  อาทิตย์168
  จันทร์1724
  อังคาร1830
  พุธ196
  พฤหัสบดี2026
  ศุกร์2119
  เสาร์227
  อาทิตย์2315
  จันทร์2415
  อังคาร2510
  พุธ2612
  พฤหัสบดี275
  ศุกร์283
  เสาร์293
  อาทิตย์301
รวม 312