จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์736
  พฤหัสบดี2735
  อังคาร434
  จันทร์332
  พฤหัสบดี2030
  อังคาร1128
  จันทร์1727
  พุธ2626
  อังคาร1826
  ศุกร์2125
  จันทร์2424
  อังคาร2524
  ศุกร์2823
  พุธ522
  พุธ1922
  เสาร์2221
  เสาร์821
  จันทร์1019
  พุธ1219
  พฤหัสบดี618
  อาทิตย์916
  อาทิตย์1615
  อาทิตย์212
  อาทิตย์2311
  เสาร์1510
  พฤหัสบดี139
  เสาร์17
  ศุกร์146
รวม 598