จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์2823
  พฤหัสบดี2735
  พุธ2626
  อังคาร2524
  จันทร์2424
  อาทิตย์2311
  เสาร์2221
  ศุกร์2125
  พฤหัสบดี2030
  พุธ1922
  อังคาร1826
  จันทร์1727
  อาทิตย์1615
  เสาร์1510
  ศุกร์146
  พฤหัสบดี139
  พุธ1219
  อังคาร1128
  จันทร์1019
  อาทิตย์916
  เสาร์821
  ศุกร์736
  พฤหัสบดี618
  พุธ522
  อังคาร434
  จันทร์332
  อาทิตย์212
  เสาร์17
รวม 598