จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์2627
  อังคาร219
  เสาร์2718
  ศุกร์1214
  อาทิตย์2113
  อังคาร2313
  พฤหัสบดี1112
  อาทิตย์2810
  พุธ1010
  อาทิตย์149
  พุธ249
  พฤหัสบดี48
  ศุกร์58
  จันทร์88
  จันทร์18
  พฤหัสบดี258
  จันทร์297
  อาทิตย์77
  เสาร์137
  พุธ36
  พฤหัสบดี186
  ศุกร์196
  อังคาร96
  จันทร์154
  จันทร์224
  เสาร์63
  เสาร์201
รวม 251