จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ307
  ศุกร์256
  พฤหัสบดี315
  เสาร์264
  พฤหัสบดี242
  จันทร์282
  อาทิตย์271
รวม 27