จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี2121
  อังคาร2620
  อังคาร1219
  พฤหัสบดี2812
  เสาร์168
  จันทร์118
  อังคาร55
  พุธ275
  ศุกร์85
  อังคาร195
  อาทิตย์244
  จันทร์254
  พุธ204
  เสาร์233
  เสาร์93
  ศุกร์12
  เสาร์22
  พฤหัสบดี142
  ศุกร์152
  พุธ62
  อาทิตย์172
  พฤหัสบดี72
  จันทร์182
  เสาร์302
  ศุกร์222
  พุธ131
  อาทิตย์31
  ศุกร์291
  อาทิตย์101
รวม 150