จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์118
  จันทร์248
  อังคาร327
  พุธ440
  พฤหัสบดี522
  ศุกร์614
  เสาร์719
  อาทิตย์820
  จันทร์948
  อังคาร1030
  พุธ1125
  พฤหัสบดี1228
  ศุกร์1315
  เสาร์146
  อาทิตย์158
  จันทร์1613
  อังคาร1711
  พุธ1830
  พฤหัสบดี1947
  ศุกร์2018
  เสาร์2114
  อาทิตย์2211
  จันทร์2326
  อังคาร2417
  พุธ2519
  พฤหัสบดี2629
  ศุกร์2721
  เสาร์2811
  อาทิตย์2915
  จันทร์3020
รวม 670