จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร719
  พุธ117
  จันทร์1317
  พุธ816
  ศุกร์1014
  พฤหัสบดี213
  อังคาร1412
  จันทร์2712
  จันทร์612
  อังคาร2812
  พฤหัสบดี3011
  พุธ1511
  ศุกร์249
  ศุกร์39
  จันทร์207
  อังคาร217
  พฤหัสบดี237
  พฤหัสบดี96
  พุธ226
  เสาร์256
  เสาร์46
  ศุกร์176
  พุธ295
  อาทิตย์195
  อาทิตย์55
  อาทิตย์264
  พฤหัสบดี164
  เสาร์183
  เสาร์112
  อาทิตย์122
รวม 265