จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ233
  อังคาร222
  พุธ92
  อาทิตย์202
  พฤหัสบดี241
  ศุกร์251
  เสาร์261
  เสาร์51
  อาทิตย์271
  จันทร์71
  พุธ301
  อาทิตย์131
  จันทร์141
รวม 18