จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร1717
  เสาร์2815
  จันทร์1614
  พฤหัสบดี2611
  พุธ1811
  จันทร์3011
  อังคาร2411
  พุธ410
  จันทร์238
  เสาร์147
  พุธ257
  ศุกร์207
  อังคาร317
  พฤหัสบดี127
  อาทิตย์156
  เสาร์76
  ศุกร์136
  พฤหัสบดี195
  อังคาร105
  ศุกร์274
  พุธ114
  อาทิตย์14
  จันทร์93
  จันทร์22
  อังคาร32
  พฤหัสบดี52
  อาทิตย์82
  เสาร์212
  อาทิตย์222
  อาทิตย์291
รวม 199