จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์1543
  พุธ1339
  อังคาร2633
  พุธ632
  พฤหัสบดี2130
  อังคาร1928
  พุธ2727
  เสาร์1625
  จันทร์1824
  อังคาร524
  ศุกร์821
  พฤหัสบดี2819
  จันทร์1117
  พฤหัสบดี1416
  พฤหัสบดี716
  อาทิตย์2415
  จันทร์2515
  เสาร์2314
  อาทิตย์3112
  อาทิตย์1012
  เสาร์212
  จันทร์412
  พุธ2011
  เสาร์3010
  เสาร์910
  อาทิตย์178
  ศุกร์297
  ศุกร์227
  ศุกร์17
  อังคาร127
  อาทิตย์34
รวม 557