จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ1837
  พุธ1123
  จันทร์1618
  เสาร์718
  จันทร์3017
  ศุกร์1313
  อังคาร2413
  พฤหัสบดี513
  พุธ2513
  จันทร์212
  อาทิตย์2912
  ศุกร์2011
  พุธ411
  จันทร์2311
  ศุกร์611
  อังคาร310
  เสาร์2810
  อาทิตย์89
  พฤหัสบดี128
  เสาร์148
  จันทร์97
  อาทิตย์17
  ศุกร์277
  พฤหัสบดี197
  เสาร์216
  อาทิตย์156
  พฤหัสบดี266
  อังคาร105
  อาทิตย์225
  อังคาร174
รวม 338