จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์110
  อังคาร28
  พุธ311
  พฤหัสบดี44
  ศุกร์53
  เสาร์63
  อาทิตย์74
  จันทร์812
  อังคาร913
  พุธ1023
  พฤหัสบดี1114
  ศุกร์1211
  เสาร์135
  อาทิตย์147
  จันทร์1512
  อังคาร1619
  พุธ1712
  พฤหัสบดี186
  ศุกร์1918
  เสาร์207
  อาทิตย์218
  จันทร์2215
  อังคาร238
  พุธ2411
  พฤหัสบดี2512
  ศุกร์2622
  เสาร์276
  อาทิตย์286
  จันทร์2910
  อังคาร3011
  พุธ3113
รวม 324