จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี114
  ศุกร์23
  เสาร์39
  อาทิตย์411
  จันทร์57
  อังคาร612
  พุธ74
  พฤหัสบดี816
  ศุกร์910
  เสาร์109
  อาทิตย์119
  จันทร์1212
  อังคาร136
  พุธ1411
  พฤหัสบดี1512
  ศุกร์165
  เสาร์1712
  อาทิตย์1811
  จันทร์1920
  อังคาร2024
  พุธ2111
  พฤหัสบดี2212
  ศุกร์239
  เสาร์247
  อาทิตย์258
  จันทร์2615
  อังคาร2712
  พุธ2813
  พฤหัสบดี295
  ศุกร์304
รวม 313