จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์12
  เสาร์22
  อาทิตย์31
  อังคาร55
  พุธ62
  พฤหัสบดี72
  ศุกร์85
  เสาร์93
  อาทิตย์101
  จันทร์118
  อังคาร1219
  พุธ131
  พฤหัสบดี142
  ศุกร์152
  เสาร์168
  อาทิตย์172
  จันทร์182
  อังคาร195
  พุธ204
  พฤหัสบดี2121
  ศุกร์222
  เสาร์233
  อาทิตย์244
  จันทร์254
  อังคาร2620
  พุธ275
  พฤหัสบดี2812
  ศุกร์291
  เสาร์302
รวม 150