จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์14
  จันทร์22
  อังคาร32
  พุธ410
  พฤหัสบดี52
  เสาร์76
  อาทิตย์82
  จันทร์93
  อังคาร105
  พุธ114
  พฤหัสบดี127
  ศุกร์136
  เสาร์147
  อาทิตย์156
  จันทร์1614
  อังคาร1717
  พุธ1811
  พฤหัสบดี195
  ศุกร์207
  เสาร์212
  อาทิตย์222
  จันทร์238
  อังคาร2411
  พุธ257
  พฤหัสบดี2611
  ศุกร์274
  เสาร์2815
  อาทิตย์291
  จันทร์3011
  อังคาร317
รวม 199