จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2012
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ110
  พฤหัสบดี24
  ศุกร์32
  เสาร์45
  อาทิตย์52
  จันทร์69
  อังคาร712
  พุธ830
  พฤหัสบดี917
  ศุกร์104
  เสาร์112
  อาทิตย์121
  จันทร์1316
  อังคาร147
  พุธ158
  พฤหัสบดี162
  ศุกร์1711
  เสาร์185
  อาทิตย์193
  จันทร์2013
  อังคาร219
  พุธ228
  พฤหัสบดี238
  ศุกร์242
  เสาร์255
  อาทิตย์262
  จันทร์279
  อังคาร2811
  พุธ297
  พฤหัสบดี307
  ศุกร์314
รวม 235