จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร112
  พุธ220
  พฤหัสบดี317
  ศุกร์414
  เสาร์59
  อาทิตย์612
  จันทร์746
  อังคาร817
  พุธ915
  พฤหัสบดี1014
  ศุกร์1117
  เสาร์127
  อาทิตย์132
  จันทร์148
  อังคาร1523
  พุธ1631
  พฤหัสบดี177
  ศุกร์1812
  เสาร์193
  อาทิตย์205
  จันทร์2112
  อังคาร2220
  พุธ2342
  พฤหัสบดี2419
  ศุกร์2515
  เสาร์2615
  อาทิตย์2716
  จันทร์2842
  อังคาร2914
  พุธ3026
  พฤหัสบดี3113
รวม 525