จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร115
  พุธ214
  พฤหัสบดี315
  ศุกร์47
  เสาร์511
  อาทิตย์66
  จันทร์715
  อังคาร812
  พุธ914
  พฤหัสบดี1012
  ศุกร์119
  เสาร์1212
  อาทิตย์135
  จันทร์1411
  อังคาร158
  พุธ1611
  พฤหัสบดี177
  ศุกร์1819
  เสาร์1910
  อาทิตย์205
  จันทร์2118
  อังคาร2220
  พุธ239
  พฤหัสบดี2427
  ศุกร์258
  เสาร์2613
  อาทิตย์2722
  จันทร์2812
  อังคาร2916
  พุธ3018
  พฤหัสบดี319
รวม 390