จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์11
  เสาร์71
  จันทร์932
  อังคาร1022
  พุธ1129
  พฤหัสบดี1217
  ศุกร์1324
  เสาร์148
  อาทิตย์1519
  จันทร์1623
  อังคาร1736
  พุธ1816
  พฤหัสบดี1914
  ศุกร์207
  เสาร์211
  อาทิตย์2259
  จันทร์2318
  อังคาร2420
  พุธ256
  พฤหัสบดี267
  ศุกร์2716
  เสาร์2811
  อาทิตย์297
  จันทร์303
  อังคาร319
รวม 406