จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์19
  เสาร์28
  อาทิตย์321
  จันทร์46
  อังคาร59
  พุธ616
  พฤหัสบดี720
  ศุกร์82
  เสาร์910
  อาทิตย์104
  จันทร์1117
  อังคาร1215
  พุธ1313
  พฤหัสบดี1410
  ศุกร์1512
  เสาร์1614
  อาทิตย์174
  จันทร์1823
  อังคาร1924
  พุธ2015
  พฤหัสบดี2115
  ศุกร์229
  เสาร์2311
  อาทิตย์249
  จันทร์2514
  อังคาร2623
  พุธ2715
  พฤหัสบดี2837
รวม 385