จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์16
  เสาร์223
  อาทิตย์310
  จันทร์411
  อังคาร517
  พุธ616
  พฤหัสบดี725
  ศุกร์84
  เสาร์92
  อาทิตย์1018
  จันทร์118
  อังคาร1218
  พุธ1316
  พฤหัสบดี148
  ศุกร์154
  เสาร์1624
  อาทิตย์1713
  จันทร์1810
  อังคาร1917
  พุธ2023
  พฤหัสบดี2115
  ศุกร์227
  เสาร์2313
  อาทิตย์249
  จันทร์2524
  อังคาร2663
  พุธ279
  พฤหัสบดี287
  ศุกร์2915
  เสาร์304
  อาทิตย์318
รวม 447