จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์18
  อังคาร213
  พุธ34
  พฤหัสบดี46
  ศุกร์55
  เสาร์66
  อาทิตย์74
  จันทร์81
  อังคาร914
  พุธ107
  พฤหัสบดี117
  ศุกร์126
  เสาร์133
  อาทิตย์148
  จันทร์156
  อังคาร167
  พุธ1721
  พฤหัสบดี1837
  ศุกร์1917
  เสาร์208
  อาทิตย์217
  จันทร์2218
  อังคาร2316
  พุธ2415
  พฤหัสบดี2510
  ศุกร์262
  เสาร์2710
  อาทิตย์286
  จันทร์2926
  อังคาร3034
รวม 332