จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ19
  พฤหัสบดี26
  ศุกร์311
  เสาร์44
  อาทิตย์53
  จันทร์633
  อังคาร721
  พุธ817
  พฤหัสบดี916
  ศุกร์1014
  เสาร์115
  อาทิตย์127
  จันทร์1323
  อังคาร1420
  พุธ159
  พฤหัสบดี1612
  ศุกร์178
  เสาร์1810
  อาทิตย์1929
  จันทร์208
  อังคาร2113
  พุธ2214
  พฤหัสบดี238
  ศุกร์249
  เสาร์257
  อาทิตย์2613
  จันทร์276
  อังคาร2818
  พุธ2919
  พฤหัสบดี3031
  ศุกร์315
รวม 408