จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์13
  อาทิตย์215
  จันทร์311
  อังคาร420
  พุธ516
  พฤหัสบดี617
  ศุกร์710
  เสาร์89
  อาทิตย์91
  จันทร์1012
  อังคาร1123
  พุธ1212
  พฤหัสบดี1316
  ศุกร์1410
  เสาร์1514
  อาทิตย์1615
  จันทร์1715
  อังคาร1812
  พุธ194
  พฤหัสบดี2033
  ศุกร์2115
  เสาร์2218
  อาทิตย์2312
  จันทร์2412
  อังคาร2522
  พุธ2614
  พฤหัสบดี276
  ศุกร์2822
  เสาร์291
  อาทิตย์303
รวม 393