จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์115
  อังคาร218
  พุธ312
  พฤหัสบดี418
  ศุกร์511
  เสาร์610
  อาทิตย์72
  จันทร์818
  อังคาร918
  พุธ1017
  พฤหัสบดี1119
  ศุกร์1216
  เสาร์137
  อาทิตย์146
  จันทร์1510
  อังคาร1619
  พุธ1710
  พฤหัสบดี185
  ศุกร์198
  เสาร์208
  อาทิตย์211
  จันทร์222
  อังคาร2311
  พุธ246
  พฤหัสบดี2518
  ศุกร์262
  เสาร์2714
  อาทิตย์2810
  จันทร์298
  อังคาร309
  พุธ3112
รวม 340