จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี110
  ศุกร์24
  เสาร์33
  อาทิตย์410
  จันทร์512
  อังคาร625
  พุธ715
  พฤหัสบดี821
  ศุกร์93
  เสาร์103
  อาทิตย์1116
  จันทร์1223
  อังคาร135
  พุธ1416
  พฤหัสบดี1516
  ศุกร์1612
  เสาร์177
  อาทิตย์188
  จันทร์1916
  อังคาร204
  พุธ219
  พฤหัสบดี229
  ศุกร์231
  เสาร์2420
  อาทิตย์257
  จันทร์2610
  อังคาร2724
  พุธ289
  พฤหัสบดี299
  ศุกร์3018
  เสาร์312
รวม 347