จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์19
  จันทร์26
  อังคาร314
  พุธ48
  พฤหัสบดี58
  ศุกร์614
  เสาร์79
  อาทิตย์89
  จันทร์913
  อังคาร1012
  พุธ1111
  พฤหัสบดี1211
  ศุกร์137
  เสาร์145
  อาทิตย์1513
  จันทร์1615
  อังคาร1716
  พุธ189
  พฤหัสบดี1934
  ศุกร์2010
  เสาร์2111
  อาทิตย์226
  จันทร์2318
  อังคาร248
  พุธ2512
  พฤหัสบดี265
  ศุกร์2717
  เสาร์2810
  อาทิตย์2912
  จันทร์3013
รวม 345