จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ127
  พฤหัสบดี220
  ศุกร์312
  เสาร์417
  อาทิตย์53
  จันทร์614
  อังคาร723
  พุธ814
  พฤหัสบดี920
  ศุกร์1025
  เสาร์1111
  อาทิตย์1212
  จันทร์1330
  อังคาร1432
  พุธ1528
  พฤหัสบดี1617
  ศุกร์1711
  เสาร์187
  อาทิตย์193
  จันทร์2014
  อังคาร2113
  พุธ228
  พฤหัสบดี2314
  ศุกร์2411
  เสาร์259
  อาทิตย์2615
  จันทร์2719
  อังคาร2817
  พุธ2920
  พฤหัสบดี3019
  ศุกร์3115
รวม 500