จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์17
  อาทิตย์212
  จันทร์332
  อังคาร434
  พุธ522
  พฤหัสบดี618
  ศุกร์736
  เสาร์821
  อาทิตย์916
  จันทร์1019
  อังคาร1128
  พุธ1219
  พฤหัสบดี139
  ศุกร์146
  เสาร์1510
  อาทิตย์1615
  จันทร์1727
  อังคาร1826
  พุธ1922
  พฤหัสบดี2030
  ศุกร์2125
  เสาร์2221
  อาทิตย์2311
  จันทร์2424
  อังคาร2524
  พุธ2626
  พฤหัสบดี2735
  ศุกร์2823
รวม 598