จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร113
  พุธ219
  พฤหัสบดี329
  ศุกร์412
  เสาร์55
  อาทิตย์69
  จันทร์733
  อังคาร822
  พุธ95
  พฤหัสบดี1026
  ศุกร์117
  เสาร์122
  จันทร์145
  อังคาร1515
  พุธ163
  พฤหัสบดี1743
  ศุกร์1815
  เสาร์1913
  อาทิตย์2014
  จันทร์2131
  อังคาร2232
  พุธ2313
  พฤหัสบดี2417
  ศุกร์2532
  เสาร์2613
  อาทิตย์2710
  จันทร์2820
  อังคาร2918
  พุธ3021
รวม 497