จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี17
  ศุกร์216
  เสาร์324
  อาทิตย์49
  จันทร์519
  อังคาร630
  พุธ718
  พฤหัสบดี821
  ศุกร์97
  เสาร์103
  อาทิตย์116
  จันทร์1217
  อังคาร1312
  พุธ1429
  พฤหัสบดี1512
  ศุกร์1619
  เสาร์1715
  อาทิตย์189
  จันทร์1928
  อังคาร2038
  พุธ2113
  พฤหัสบดี2210
  ศุกร์2319
  เสาร์2417
  อาทิตย์2510
  จันทร์2619
  อังคาร2733
  พุธ2815
  พฤหัสบดี2920
  ศุกร์3022
  เสาร์3129
รวม 546