จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร119
  พุธ216
  พฤหัสบดี320
  ศุกร์420
  เสาร์513
  อาทิตย์625
  จันทร์717
  อังคาร845
  พุธ910
  พฤหัสบดี1012
  ศุกร์1117
  เสาร์1212
  อาทิตย์1310
  จันทร์1419
  อังคาร1521
  พุธ1640
  พฤหัสบดี1715
  ศุกร์1811
  เสาร์1910
  อาทิตย์207
  จันทร์2116
  อังคาร2216
  พุธ2315
  พฤหัสบดี2418
  ศุกร์2529
  เสาร์2610
  อาทิตย์2712
  จันทร์2829
  อังคาร2912
  พุธ3032
  พฤหัสบดี3114
รวม 562