จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี12
  ศุกร์26
  เสาร์32
  อาทิตย์49
  จันทร์535
  อังคาร614
  พุธ713
  พฤหัสบดี823
  ศุกร์98
  เสาร์105
  อาทิตย์116
  จันทร์1213
  อังคาร1310
  พุธ1416
  พฤหัสบดี157
  ศุกร์1616
  เสาร์176
  อาทิตย์184
  จันทร์1911
  อังคาร2013
  พุธ217
  พฤหัสบดี2214
  ศุกร์233
  เสาร์243
  อาทิตย์2511
  จันทร์2618
  อังคาร279
  พุธ2813
  พฤหัสบดี293
  ศุกร์3011
  เสาร์312
รวม 313