จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี19
  ศุกร์22
  เสาร์33
  อาทิตย์43
  จันทร์515
  อังคาร68
  พุธ72
  พฤหัสบดี88
  ศุกร์927
  เสาร์103
  อาทิตย์1111
  จันทร์1215
  อังคาร1318
  พุธ1410
  พฤหัสบดี156
  ศุกร์162
  เสาร์173
  อาทิตย์181
  จันทร์1910
  อังคาร2012
  พุธ218
  พฤหัสบดี222
  ศุกร์233
  เสาร์247
  จันทร์261
  อังคาร274
  พุธ285
  พฤหัสบดี297
  ศุกร์303
  เสาร์314
รวม 212