จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์12
  จันทร์210
  อังคาร311
  พุธ49
  พฤหัสบดี517
  ศุกร์612
  เสาร์72
  อาทิตย์89
  จันทร์910
  อังคาร1010
  พุธ112
  พฤหัสบดี124
  ศุกร์131
  เสาร์143
  อาทิตย์153
  จันทร์1615
  อังคาร178
  พุธ1811
  พฤหัสบดี199
  ศุกร์203
  เสาร์215
  อาทิตย์221
  จันทร์237
  อังคาร245
  พุธ253
  พฤหัสบดี264
  ศุกร์276
  เสาร์286
  อาทิตย์291
  จันทร์307
รวม 196