จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร110
  พุธ26
  พฤหัสบดี32
  ศุกร์44
  เสาร์54
  จันทร์710
  อังคาร810
  พุธ914
  พฤหัสบดี103
  ศุกร์114
  เสาร์124
  อาทิตย์139
  จันทร์142
  อังคาร157
  พุธ164
  พฤหัสบดี178
  ศุกร์183
  เสาร์192
  อาทิตย์205
  จันทร์216
  อังคาร2213
  พุธ234
  พฤหัสบดี244
  ศุกร์254
  เสาร์262
  อาทิตย์274
  จันทร์2818
  อังคาร298
  พุธ305
  พฤหัสบดี311
รวม 180