จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์14
  จันทร์214
  อังคาร37
  พุธ413
  พฤหัสบดี58
  ศุกร์63
  เสาร์75
  อาทิตย์83
  จันทร์97
  อังคาร1015
  พุธ119
  พฤหัสบดี128
  ศุกร์136
  เสาร์145
  อาทิตย์1510
  จันทร์166
  อังคาร178
  พุธ1813
  พฤหัสบดี195
  ศุกร์2012
  เสาร์2111
  อาทิตย์2210
  จันทร์2318
  อังคาร2412
  พุธ2514
  พฤหัสบดี269
  ศุกร์275
  เสาร์282
รวม 242