จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์15
  จันทร์210
  อังคาร33
  พุธ416
  พฤหัสบดี58
  ศุกร์613
  เสาร์713
  อาทิตย์87
  จันทร์911
  อังคาร1015
  พุธ119
  พฤหัสบดี126
  ศุกร์138
  เสาร์142
  อาทิตย์156
  จันทร์167
  อังคาร1723
  พุธ1815
  พฤหัสบดี196
  ศุกร์204
  เสาร์216
  อาทิตย์2211
  จันทร์238
  อังคาร2412
  พุธ258
  พฤหัสบดี267
  ศุกร์2713
  เสาร์282
  อาทิตย์296
  จันทร์3011
  อังคาร316
รวม 277