จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ18
  พฤหัสบดี25
  ศุกร์35
  เสาร์44
  อาทิตย์55
  จันทร์66
  อังคาร79
  พุธ810
  พฤหัสบดี95
  ศุกร์106
  เสาร์112
  อาทิตย์122
  อังคาร142
  พุธ151
  พฤหัสบดี1611
  ศุกร์173
  เสาร์183
  อาทิตย์195
  จันทร์207
  อังคาร2110
  พุธ2211
  พฤหัสบดี235
  ศุกร์244
  เสาร์251
  อาทิตย์264
  จันทร์272
  อังคาร288
  พุธ292
  พฤหัสบดี306
รวม 152