จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์19
  เสาร์22
  อาทิตย์34
  จันทร์420
  อังคาร58
  พุธ69
  พฤหัสบดี73
  ศุกร์89
  เสาร์912
  จันทร์116
  อังคาร129
  พุธ139
  พฤหัสบดี1411
  ศุกร์159
  เสาร์163
  อาทิตย์174
  จันทร์189
  อังคาร196
  พุธ206
  พฤหัสบดี216
  ศุกร์224
  เสาร์2311
  อาทิตย์245
  จันทร์256
  อังคาร266
  พุธ2711
  พฤหัสบดี288
  ศุกร์2911
  เสาร์306
  อาทิตย์319
รวม 231