จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์15
  อังคาร26
  พุธ312
  พฤหัสบดี418
  ศุกร์56
  เสาร์62
  อาทิตย์76
  จันทร์88
  อังคาร96
  พุธ1011
  พฤหัสบดี119
  ศุกร์1213
  เสาร์131
  อาทิตย์143
  จันทร์159
  อังคาร168
  พุธ1711
  พฤหัสบดี187
  ศุกร์197
  เสาร์203
  อาทิตย์2110
  จันทร์2210
  อังคาร237
  พุธ2411
  พฤหัสบดี257
  ศุกร์2614
  เสาร์273
  อาทิตย์281
  จันทร์297
  อังคาร306
รวม 227