จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ13
  พฤหัสบดี226
  ศุกร์33
  เสาร์46
  อาทิตย์51
  จันทร์68
  อังคาร75
  พุธ87
  พฤหัสบดี97
  ศุกร์103
  อาทิตย์125
  จันทร์1312
  อังคาร1411
  พุธ154
  พฤหัสบดี1612
  ศุกร์179
  เสาร์1813
  อาทิตย์196
  จันทร์2011
  อังคาร214
  พุธ223
  พฤหัสบดี236
  ศุกร์245
  อาทิตย์265
  จันทร์275
  อังคาร285
  พุธ293
  พฤหัสบดี308
  ศุกร์312
รวม 198