จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์21
  จันทร์35
  อังคาร411
  พุธ58
  พฤหัสบดี613
  ศุกร์76
  เสาร์84
  อาทิตย์91
  จันทร์1012
  อังคาร116
  พุธ123
  พฤหัสบดี138
  ศุกร์146
  เสาร์155
  อาทิตย์168
  จันทร์1710
  อังคาร187
  พุธ193
  พฤหัสบดี204
  ศุกร์2111
  เสาร์223
  จันทร์245
  อังคาร254
  พุธ2614
  พฤหัสบดี276
  ศุกร์281
  เสาร์299
  อาทิตย์306
  จันทร์319
รวม 189