จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร18
  พุธ25
  พฤหัสบดี32
  ศุกร์417
  เสาร์52
  อาทิตย์64
  จันทร์715
  อังคาร812
  พุธ912
  พฤหัสบดี108
  ศุกร์114
  เสาร์121
  จันทร์1413
  อังคาร154
  พุธ163
  พฤหัสบดี173
  ศุกร์182
  เสาร์192
  อาทิตย์209
  จันทร์2112
  อังคาร223
  พุธ234
  พฤหัสบดี247
  ศุกร์256
  เสาร์261
  จันทร์285
  อังคาร293
  พุธ305
รวม 172